Privacyverklaring van Massagepraktijk Hands 4 Balance

*Massagepraktijk Hands 4 Balance is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor diverse soorten massages en behandelingen.

*Contact gegevens:
Adres: De Stille Wille 84, 5091 WC Oost, West en Middelbeers
website: www.hands4balance.nl
e-mail: info@hands4balance.nl
Telefoonnummer: 0653774343

*Massagepraktijk Hands 4 Balance vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres. Bij de eerste behandeling wordt er een kort intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens kan worden gevraagd. Dit is een voorwaarde om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.
Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen:
Voornaam en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Beroep en werkomstandigheden
Sport/hobby’s
Bijzonderheden gezondheid

*Hands 4 Balance verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven.
-Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
-Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak(en)
-Voor het afhandelen van de betaling.
-Voor het verzenden van adviezen en tips.

*De persoonsgegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

*De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een afgesloten kast en afgesloten kantoorruimte bewaard. Hands 4 Balance houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Tevens wordt van elke klant het e-mail adres opgeslagen in een database bestand van de website, zodat we in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Massagepraktijk Hands 4 Balance en de beheerder van de website. Heeft u zich alleen ingeschreven voor adviezen en tips? Deze gegevens blijven bewaard zolang u ingeschreven staat, zodra u zich uitschrijft worden binnen een week uw gegevens verwijderd.

*U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met massagepraktijk Hands 4 Balance.

*U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met massagepraktijk Hands 4 Balance.

*Massagepraktijk Hands 4 Balance gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.

*Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

*U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen. Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.Na het intakegesprek en/of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in een database bestand van de website. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Massagepraktijk Hands 4 Balance en de beheerder van de website.